Collectie Gelderland

De heren W.J.Tolhuisen en Hak. Op de achtergrond de Groenmarkt met de pomp.