Collectie Gelderland

Een door de gebroeders Van der Stroom te Culemborg gebeeldhouwde stoel, die ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard op Soesdijk door een daartoe gevormd Dames Comité in gezelschap van de heer burgemeester van Culemborg, Y. Keestar, op dinsdag, 23 november 1937 aan Prinses Juliana werd aangeboden. Deze stoel werd in de Culemborgse Huishoudschool voorzien van de wapens van ons Prinselijk paar. Het borduurwerk werd ontworpen door de directrice van deze school mej. W.J. Kap en onder leiding van de lerares, mej. A. de Haan uitgevoerd door de leerlinge Fiet Beenhakker. Na het overlijden van mej. De Haan op 28 juni 1960, werd deze foto aan de gemeente Culemborg geschonken