Collectie Gelderland

Een klassenfoto uit 1942 van de school aan de Prijssestraat. In het midden het hoofd van de school de heer Kuik. rechts mejuffrouw Fransen, daaronder de heer A. van Aelst, links de heer Anton Verkerk