Collectie Gelderland

S.N. S. bank en de Ned. Herv. Kerk.

n.b. (afkomstig van de afdeling Ver-gunningen en Handhaving (monumenten) gemeente Buren.