Collectie Gelderland

Toren Ned. Herv. Kerk.

n.b. (afkomstig van de afdeling Vergun-ningen en Handhaving (monumenten) gemeente Buren)