Collectie Gelderland

Bezoek van de voormalig burgemeester van Kaapstad (Zuid-Afrika), dhr. Billingham, aan de N.V. Textiel Unie Spencer-Heij te Culemborg

Zie C.C. 23-10-1959