Collectie Gelderland

Een overzichtskaart van de Nederlanden en met stippen aangegeven plaatsen die in het Chronicon Tielense worden genoemd

Deze kaart is gebruikt in de tentoonstelling Tiel en zijn Kroniek. Deze tentoonstelling is gehouden in 1983 in het Streekmuseum. In de catalogus (nr.41) van de tentoonstelling wordt verwezen naar de Tielse Kroniek (vertaling), inleiding II.3