Collectie Gelderland

Gedenkstenen voor waterhoogten bij diverse dijkdoorbraken en overstromingen.