Collectie Gelderland

Eens christens reize naar de eeuwigheid : voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van eee boetvaardig en godzoekende ziel