Collectie Gelderland

Gezicht op Buren met torens van de Ned. Herv. Kerk en het weeshuis.