Collectie Gelderland

Het reglement en tarievenlijst van de sluis- en bruggelden voor het Kanaal van Steenenhoek voor alle vaartuigen, schip- schuit- of vloten die het kanaal bevaren

Het Kanaal van Steenenhoek is rond 1819 gegraven en diende als afwatering van de Linge, die voor die tijd zijn water via de binnenstad en de vestinggrachten van Gorinchem op de Boven-Merwede moest lozen en daarbij vaak de stad blank zette. Het kanaal takt af van de Linge en loopt van het noorden van de Gorinchemse binnenstad via de Gorinchemse kanaalsluis naar het Merwedekanaal, steekt het kanaal over en loopt dan eerst parallel aan de Betuwelijn en later ook de A15 naar het westen, gaat boven Boven-Hardinxveld langs en mondt bij deze plaats uit in de Beneden-Merwede, op welk punt zich het Gemaal mr. dr. G. Kolff bevindt.<br/>Het later gegraven Merwedekanaal kruist het Kanaal van Steenenhoek ten westen van Gorinchem<br/>