Collectie Gelderland

Kaart van de Maas en Waal bij de schans de Voorn, Heerewaarden en Oud Sint Andries, opgemaakt op last van de Raad van State ter aanduiding van de waterstaatkundige werken die de situatie rondom Oud Sint Andries ingrijpend dreigden te veranderen

Origineel berust bij het Nationaal Archief, Collectie Genie, Plans van Vestingen, nummer A132