Collectie Gelderland

Terreinen die in de eerste plaats in aanmerking komen voor ruilverkaveling