Collectie Gelderland

Een overzichtskaart van Gelderland met daarop in groen ingekleurde de gebieden die in aanmerking komen voor ruilverkaveling