Collectie Gelderland

Samen met zijn inmiddels overleden broer Peter was dhr. Hammie Schobben de laatste Tielenaar die de riviervisserij als broodwinning had. Beiden hadden een boot, een zogenaamde schokker. Tot 1933 heeft dhr. Hammie Schobben gevist. Op de foto dhr. Schobben die behalve vissen ook wel eens lijken uit de Waal opviste