Collectie Gelderland

Een klok of wiel veroorzaakt door de werking van de Rijn of de Waal

Een klok of wiel ontstaat als gevolg van de instroom van een grote watermassa na een dijkdoorbraak