Collectie Gelderland

Watersnood. Haven met molenromp en stoomboot de Waternymph