Collectie Gelderland

Meegens, Bert. Beroepskracht jongerencentrum VJV te Tiel. Het VJV was een centrum voor jongeren van 17-30 jaar die lagere school of enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gehad. Woonde tijdens de foto-opname nog in Harderwijk; hield zich vier jaar bezig met vormingswerk voor partieel leerplichtigen