Collectie Gelderland

Een overzichtskaart van Europa en met stippen aangegeven plaatsen die in het Chronicon Tielense worden genoemd

Deze kaart is gebruikt in de tentoonstelling Tiel en zijn Kroniek. Deze tentoonstelling is gehouden in 1983 in het Streekmuseum de Groote Sociëteit. In de catalogus (nr.40) van de tentoonstelling wordt verwezen naar de Tielse Kroniek (vertaling), inleiding III.3