Collectie Gelderland

Zegel van: de Cocq Quirinus Ramaker d.d. 15 aug. 1739 schepen in de Hoge Bank van Driel, zegelt met het wapen de Cocq

Vindplaats: ORA Driel, inv.