Collectie Gelderland

Een uitbreidingsplan van Tiel met de wegenkaart, blad 9. Dit uitbreidingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad in 1929 en gewaarmerkt in 1929 door Gedeputeerde Staten van Gelderland en voor een deel herzien in 1935. Dit plan betreft het gebied tussen Laan van Westroijen en de Grotebrugse Grintweg, [1929]