Collectie Gelderland

Zegel van: Johannes van Hauselt d.d. 20 jan. 1714 schepen in de Hoge Bank van Driel

Vindplaats: ORA Driel, inv. 1030