Collectie Gelderland

Kaart van de doorbraak te Rijswijk, benevens de situatie der rivier de Maas

Uit: [H. Ewijk], Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het Koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand MDCCCIX te Amsterdam bij Joh., Allart en Jac. Ruys, MDCCCIX