Collectie Gelderland

Een tekening van het gemeentewapen van Beusichem, dat als volgt wordt omschreven: Een schild van goud, beladen met drie banden van azuur, het schild gedekt met een gouden kroon met negen paarlen

Het wapen van Beusichem was het gemeentelijk wapen van de Gelderse gemeente Beusichem. Het wapen was, als gemeentelijk wapen, in gebruik vanaf 1816 tot aan 1978. In 1978 ging de gemeente op in de gemeente Buren. Voordat het het wapen van de gemeente Beusichem was, was het het wapen van de gelijknamige heerlijkheid.<br/>Het wapen zou afgeleid zijn van het wapen van de eerste heer van Bosichem, het huidige Beusichem, Gerbrand van Teisterband, zoon van Diederik van Teisterband die in 880 gedood werd. Het wapen was vrijwel gelijk, de nu drie schuinbalken werden door Gerbrand in het rood gevoerd, in plaats van in het blauw. Echter, in die tijd werden er nog geen wapens gevoerd. Wapens ontstonden in de middeleeuwen rond 1100. Wel voerden de heren van Beusichem in latere tijden drie rode schuinbalken op een goud veld<br/>