Collectie Gelderland

Plattegrond van fort (schans) Sint Andries

Uit: J. Blaeu, Toonneel der Steden, editie ca. 1660. Foliëring: aentaste / genis. Dubbelblad met links Sint Andries en rechts De Voorn (zie afbeelding C 100091)