Collectie Gelderland

600 jaar stad Buren. N.H. kerk Buren. Herdenking totstandkoming eigen parochie. Toespraak prof. Horee. Medewerking muziekvereniging "Soli Deo Gloria, tevens opening tentoonstelling,