Collectie Gelderland

Nogmaals de ruilverkaveling boerderij van J. v.d. Woerd , nu meer van links gezien