Collectie Gelderland

Ruilverkaveling boerderij, Kornebroeksteeg 1, voorgevel gezien vanaf de Kornebroeksteeg