Collectie Gelderland

THE INUNDATIONS IN HOLLAND - THE BURSTING OF THE DYKE AT BOMMELERWAARD, IN JANUARY LAST [watersnood]

Prent is ook uitgegeven 'ten voordeele der Noodlijdenden door den Watersnood', door B.J. Dona Pieck, boekhandelaar in Den Haag, als steendruk door E. Spanier naar een litho van Z.M.