Collectie Gelderland

Carte particuliere des environs de Buren, Bommel et Ravesteyn [Kaart van een deel van de Gelderse waarden; Bommelerwaard, Tielerwaard, Culemborgerwaard, Land van Buren, Nederbetuwe en Land van maas en Waal]