Collectie Gelderland

De overstroomde landen aan Rijn, Waal en Maas in januarij en februarij 1861 [Kaart van de overstroomde gebieden bij de watersnood van 1861]

Uit: J.C.W. Quack, Gedenkboek van den watersnood in 1861 (Dordrecht 1862)