Collectie Gelderland

Drie aanzichten van de Lambertuskerk, met plattegrond en doorsnede, 1960

Oorspronkelijk beschreven in toegang 0487 als Collectie Royaards m.b.t. Buren. Collectie is opgeheven.