Collectie Gelderland

De archeologische werkgroep van Tiel krijgt van het Gemeentebestuur medewerking om opgravingen te doen op de plaats waar in de afgelopen dagen clubhuis de Poort werd gesloopt. Op de foto onderzoeken leden van de archeologische werkgroep de grond onder het gesloopte clubhuis de Poort