Collectie Gelderland

Restauratie muurhuizen te Buren: plan tot inrichting museum voor vereniging De Boerenwagen : gevels en plattegrond, 1962 april

Oorspronkelijk beschreven in toegang 0487 als Collectie Royaards m.b.t. Buren. Collectie is opgeheven.