Collectie Gelderland

Een tekening van het gemeentewapen van Buurmalsen, dat als volgt wordt omschreven: Een schild van sabel, beladen met 3 zuilen van goud, geplaatst 2 en 1

Het wapen van Buurmalsen werd op 6 januari 1888 per Koninklijk Besluit door de Hoge Raad van Adel aan de Gelderse gemeente Buurmalsen toegekend. Vanaf 1978 is het wapen niet langer als gemeentewapen in gebruik omdat de gemeente Buurmalsen opging in de gemeente Geldermalsen. In het wapen van Geldermalsen per 1978 is in het schildhoofd een zuil opgenomen ter herinnering aan de fusie met Buurmalsen. Het wapen is nog steeds als dorpswapen in gebruik. Op het officiële wapendiploma staat overigens aangegeven, dat de afbeelding dient te worden voorzien van een randschrift met de tekst: "Gemeentebestuur van Buurmalsen". In de praktijk wordt dit randschrift veelal achterwege gelaten. Bij een dorpswapen zou dit ook niet passen