Collectie Gelderland

Ruilverkaveling boerderij mat bijgebouwen etc., linkerzijkant op grote afstand gezien vanaf de Kornebroeksteeg