Collectie Gelderland

Plattegrond van het fort (schans) - oud - Sint Andries

Uit: J. Blaeu, Toonneel der Steden, editie ca. 1660. Oorspronkelijk dubbelblad met schansen Sint Andries en Fort Nassau (De Voorn): zie afbeelding C 100091