Collectie Gelderland

Zegel van: Quirinus Ramaker zegelt d.d. 19 juni 1748, als schepen in de Hoge Bank van Driel, met het alliantiewapen Ramaker-de Cocq

Vindplaats: ORA Driel, inv. 1030