Collectie Gelderland

Plattegronden van de forten Nassau (De Voorn) en Sint Andries en de Schenckenschans, [1654]

Uit: A. van Slichtenhorst, XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen..., Arnhem 1654. Zie ook exemplaar in Bk433 (origineel) en Bk634 (facsimilé Gysbers & Van Loon te Arnhem 1967)