Collectie Gelderland

Net zoals zoveel andere organisaties en parti culieren heeft dominee Nijholt, wiens huis tegen de stadswal aan staat, grote bezwaren tegen de dijkweg die het polderdistrikt van plan is aan te leggen voor de stadswal langs, ter versterking van de waterkering. Zijn idee is om de bestaande stadswal aan de rivierzijde te verbreden. Ir. G. Bourguignon, wetenschappelijk medewerker van de Technische Hogeschool in Delft, die met een groep eerstejaarsstudenten het plan van dominee Nijholt heeft doorgenomen, vindt het een zeer goed idee. Dominee Nijholt hoopt dat het polderdisrikt nog eens over zijn plan gaat nadenken. Op de foto dominee Nijholt op "zijn" stadswal