Collectie Gelderland

Zegel van: Jan Versijl testeert, wonende te Munnikenland, d.d. 20 jan. 1772

Vindplaats: ORA Zuilichem, inv. 716