Collectie Gelderland

Prent van de dijkdoorbraak bij Elden met uitleg en legenda