Collectie Gelderland

Dorpskern met toren Ned. Herv. Kerk.

n.b. (afkomstig van de afdeling Vergunningen en Handhaving (monumenten) gem. Buren).