Collectie Gelderland

Burgemeester dr. G.W.B. Borrie opent het nieuwe theehuis "De Haai". Het is bedoeld als trefpunt voor jongeren. Links op de foto met sigaar Floris Kolvenbach, rechts met hoedje John van Buuren en uiterst rechts met leren jack Karel Zwart, allen leden van de band The Dream. Het theehuis was gelegen aan de Hoveniersweg en was de ouderlijke woning van Kolvenbach