Collectie Gelderland

Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis, in 't jaar 1621

Uit: Is. Tirion, Tegenwoordigen Staat van Holland ?