Collectie Gelderland

Het bestuur van het wegschap Tiel-Buren-Culemborg is bijeengekomen in het raadhuis van Culemborg. Zittende v.l.n.r.: Van Beekhoff, burgemeester van Zoelen; Cambier van Nooten, burgemeester van Tiel; secretaris van Culemborg; voorzitter; Koningsbrugge, burgemeester van Culemborg; Cr. de Kruyf. Staande geheel rechts Van Maurik