Collectie Gelderland

Restauratie Elisabeth Weeshuis gesticht in 1560 door vrouwe Elisabeth, gravin van Culemborg.