Collectie Gelderland

Het complex Vinkenhof is gebouwd in de twintiger jaren en is daarmee het eerste woningbezit van de Tielse woningcorporatie "Sint Josephstichting tot verbetering van de volkshuisvesting". In de loop van de tijd is vanwege gewijzigde woonwensen maar vooral door technische veranderingen van de woningen de bewoonbaarheid langzaam maar zeker achteruitgegaan. Deswegen zullen er binnen enige maanden 72 woningen in de Vinkenhof worden gerenoveerd. Op de foto een aantal woningen in de St. Josephstraat, die voor renovatie in aanmerking komen

Verschenen in: Tielse Courant