Collectie Gelderland

Ruilverkaveling boerderij, Kornebroeksteeg 1, voor en rechtergevel gezien van- af de Kornebroeksteeg