Collectie Gelderland

[1820]

Een tekening van het wapen van Acquoy, dat als volgt wordt omschreven: In zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel, in het schildhoofd vergezeld van een lopende hazewindhond van sabel