Collectie Gelderland

Een tekening van het wapen van Acquoy, dat als volgt wordt omschreven: In zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel, in het schildhoofd vergezeld van een lopende hazewindhond van sabel

Acquoy zou in het begin van de 12e eeuw gesticht zijn door Jan VIII van Arkel. Het gebied is tot 1364 in bezit van de familie Van Voorne. In 1371 koopt Otto van Arkel van Heukelum de heerlijkheid. Deze familie blijft in bezit van de heerlijkheid tot 1513. Later komt het gebied, inmiddels tot Baronie Acquoy verheven, in bezit van de Oranje's. De dwarsbalken zijn het wapen van Arkel, waar de hond vandaan komt is niet bekend