Collectie Gelderland

Moving

Rob Sweere (1963) staat bekend vanwege grote kunstinstallaties in de openbare ruimte, grootschalige kunstprojecten en performances. Rob Sweere ensceneerde met medewerkers een kunstperformance op het plein voor het Huis der Provincie en legde dit vast met de camera. Dat deed hij in januari 2009 ?, in verband met een grootschalige reorganisatie die toen voltooid werd. Het sneeuwde toevallig die dag en dat zorgde voor een extra dimensie in het werk (toeval en natuur) eigenlijk zou het op zand gemaakt zou worden. Dit werk kan je interpreteren als een metafoor voor de Provincie Gelderland, de cirkelvorm als metafoor voor verbinding tussen mensen. In zijn performances is participatie van mensen een vaak voorkomend thema, zonder participatie is er geen kunstwerk, zoals ook het geval is bij dit werk.